Skelbti Evangeliją, tarnauti Dievui, gelbėti sielas

Pats Dievas, kuris yra taręs: Iš tamsos tenušvinta šviesa! – sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę, spindinčią Kristaus veide. 2 Kor 4,6

Džonas Veslis

Džonas Veslis

1703 – 1791

Džonas Veslis – kunigas, teologas ir evangelistas (per savo gyvenimą pasakęs apie 40 000 pamokslų), kartu su broliu Čarlzu pradėjęs evangelinį metodistų judėjimą Anglikonų bažnyčioje.

Čarlzas Veslis

Čarlzas Veslis

1707 – 1788

Čarlzas Veslis – kunigas, poetas ir giesmių rašytojas (per savo gyvenimą parašęs daugiau nei 6500 giesmių), su vyresniuoju broliu Džonu pradėjęs evangelinį metodistų judėjimą Anglikonų bažnyčioje.