Lietuvos metodistų bažnyčia yra krikščionių Bažnyčia, Kristaus kūno narė, ir jos tikslas yra skelbti Dievo žodį, teikti sakramentus, atlikti religinį, dorovinį ir švietėjišką tarnavimą.

Lietuvos metodistų bažnyčia išpažįsta mokymo ir gyvenimo autoritetu Šventąjį Raštą (Bibliją), laikosi krikščionybės istorijos eigoje sudarytų Apaštališkojo, Nikėjiškojo ir Atanaziškojo tikėjimo išpažinimų, Metodistų bažnyčios tikėjimo straipsnių.

1. Tikėjimo išpažinimai:

  • Apaštališkas tikėjimo išpažinimas.
  • Nikėjiškas – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas.
  • Atanaziškas tikėjimo išpažinimas.

2. Metodistų tikėjimo išpažinimo raštai:

  • Metodistų bažnyčios tikėjimo straipsniai (1784 m.).