Švenčiame du Sakramentus: Krikštą ir Viešpaties Vakarienę, kuriuose pats Kristus dalyvavo.

Krikštas

Per Krikštą mes sujungiami su Bažnyčia ir visais krikščionimis.

Krikštas yra naujo gyvenimo simbolis, Dievo meilės ir atleidimo už mūsų nuodėmes ženklas.

Pakrikštyti gali būti bet kokio amžiaus asmenys.

Yra trys Krikšto būdai: apšlakstymas, apliejimas ir panardinimas.

Asmuo gauna Krikšto sakramentą tik vieną kartą per savo gyvenimą.

Viešpaties Vakarienė (Šventoji Komunija, Eucharistija)

Viešpaties Vakarienės arba Šventos Komunijos sakramentu yra švenčiamas Jėzaus Kristaus atminimas.

Mes prašome Šventosios Dvasios palaiminimo, kad būtume Kristaus kūnas pasauliui ir kad duonos ir vyno dovanos mums būtų Kristaus kūnas ir kraujas. Tikime, kad Šventoji Dvasia atsako į mūsų maldas: „Taip!“

Kai mes priimame Komuniją, mes esame pamaitinami ir įgalinami Dievo misijai pasaulyje.

Viešpaties stalas, prie kurio mes susirenkame, priklauso Kristui. Švęsti Komuniją kviečiami visi, kurie Jį myli, nuoširdžiai atgailauja dėl savo nuodėmės ir siekia būti taikoje vienas su kitu.

Tikintiesiems duona paduodama į rankas ir pamirkoma sultyse (vynuogių). Pamaldose prieš Eucharistijos liturgiją yra sakoma Išpažintis ir paskelbiamas nuodėmių atleidimas.

Komunijoje gali ir yra kviečiami dalyvauti krikštyti asmenys.