Pasaulietis pamokslininkas sertifikuojamas tarnauti vietinėje bažnyčioje: padėti bažnyčiai ir kunigai vedant pamaldas, pamokslaujant, organizuojant ir vedant Biblijos studijas. (2016, DK §267.1).

Kaip pradėti?
  • Būti bažnyčios tikėjimą išpažįstančiu, aktyviu nariu.
  • Kunigo rekomendacija raštu (speciali forma) ir vietinės bažnyčios metinės konferencijos patvirtinimas raštu (speciali forma).
  • Superintendento sutikimas raštu (speciali forma).
  • Registruotis į pasauliečių pamokslininkų mokymus.