Krikščionis yra atgaivintas per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Šiam gyvenimui reikia dvasinio maisto ir gerų augimo sąlygų. Siekdamas padėti pasirūpinti naujuoju gyvenimu ir augti tiek kaip žmogui, tiek krikščioniui, Dievas mums suteikė įvairius įrankius arba „susitikimo vietas“. Tai yra: Krikštas, Komunija, Biblija, Malda ir Bažnyčia.

Bažnyčia yra ypatinga Dievo susitikimo vieta, vieta, kur Dievas pasirinko save parodyti mums ypatingu būdu.

Susirinkime patiriame bendravimą su Dievu ir vienas su kitu, kur esame įtvirtinti ir išsaugoti tikėjime, ir kur esame atkurti, kad tarnautume bendraminčių ir Dievo kasdieniame gyvenime.

Kaip tapti Metodistų Bažnyčios nariu?

Visi žmonės, nepriklausomai nuo rasės, spalvos, tautinės kilmės, politinių įsitikinimų ar ekonominių sąlygų, turi teisę tapti Metodistų Bažnyčios nariu. Nariu metodistų bažnyčioje tampama Bažnyčios akivaizdoje ir paprastai per sekmadienio pamaldas.

Norėdami tapti Metodistų Bažnyčios nariu, turite:

• Būti pakrikštyti.
• Išpažinti krikščioniškąjį tikėjimą, išreikštą Apaštališkame ar Nikėjos–Konstantinopolio išpažinime.
• Atsakyti, patvirtinant šiuos pažadus: ar būsi ištikimas Kristui per Metodistų Bažnyčią ir ar Dievo pagalba padėsi Bažnyčiai savo maldomis, dalyvavimu, dvasinėmis dovanomis, aukomis ir liudijimu?