Krikščionis yra atgaivintas per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Šiam gyvenimui reikia dvasinio maisto ir gerų augimo sąlygų. Siekdamas padėti pasirūpinti naujuoju gyvenimu ir augti tiek kaip žmogui, tiek krikščioniui, Dievas mums suteikė įvairius įrankius arba „susitikimo vietas“. Tai yra: Krikštas, Komunija, Biblija, Malda ir Bažnyčia.

Bažnyčia yra ypatinga Dievo susitikimo vieta, vieta, kur Dievas pasirinko save parodyti mums ypatingu būdu.

Susirinkime patiriame bendravimą su Dievu ir vienas su kitu, kur esame įtvirtinti ir išsaugoti tikėjime, ir kur esame atkurti, kad tarnautume bendraminčių ir Dievo kasdieniame gyvenime.

Metodistų Bažnyčia

• skelbia Dievo begalinę malonę, meilę ir išgelbėjimą visiems žmonėms.
• pabrėžia tiek asmeninius santykius su Dievu, tiek išganymo socialines pasekmes.
• mato, jog ji turi socialinę ir diakoninę atsakomybę pasaulyje.
• stengiasi laikytis Bažnyčios tėvo, Džono Veslio, taisyklės:

Daryk gera, kai tik gali
Visu kuo gali
Visais būdais, kuriais tik gali
Visur, kur tik gali
Visada, kaip tik gali
Visiems žmonėms, kuriems tik gali
Ir taip ilgai, kaip tik gali.

• pabrėžianti ekumenizmą, kuri dažnai bendradarbiauja su kitais krikščionimis.
• pasaulinė bendruomenė, kurioje gyvena 84 mln. žmonių.
• kiekvienas turi laisvę tarnauti Dievui ir kitiems žmonėms su gebėjimais, galimybėmis, talentais ir dovanomis.
• įsipareigojusi bendruomenė, kuriai reikalingi visi.

Kaip tapti Metodistų Bažnyčios nariu?

Visi žmonės, nepriklausomai nuo rasės, spalvos, tautinės kilmės, politinių įsitikinimų ar ekonominių sąlygų, turi teisę tapti Metodistų Bažnyčios nariu. Nariu metodistų bažnyčioje tampama Bažnyčios akivaizdoje ir paprastai per sekmadienio pamaldas.

Norėdami tapti Metodistų Bažnyčios nariu, turite:

• Būti pakrikštyti.
• Išpažinti krikščioniškąjį tikėjimą, išreikštą Apaštališkame ar Nikėjos–Konstantinopolio išpažinime.
• Atsakyti, patvirtinant šiuos pažadus: ar būsi ištikimas Kristui per Metodistų Bažnyčią ir ar Dievo pagalba padėsi Bažnyčiai savo maldomis, dalyvavimu, dvasinėmis dovanomis, aukomis ir liudijimu?