Kas yra Diakonija? Diakonija yra Dievo malonės rezultatas ir mūsų atsakas į Dievo meilę, išreikštas požiūriais ir veiksmais kitų žmonių labui. Metodistų bažnyčios diakoninė tarnystė remiasi Naujojo Testamento žinia. Kai Jėzus išgydė aklus ir ligonius, parodė meilę ir rūpestį, jis atliko diakoniją, kaip ir krikščionis, rodantis globą ir rūpestį bei padėdamas kitam. Diakoninis tarnavimas yra ir Džono Veslio tarnystės palikimas. Jis, skelbdamas Dievo Žodį, kartu lankė kalinius, angliakasių darbo vietas, įkūrė prieglaudas ir mokyklas, visais įmanomais būdais kovojo su skurdu.

Bažnyčios diakoninės tarnystės akcentas yra vienatvės ir atskirties prevencija ir mažinimas. Pagal Jėzaus pavyzdį, susitikę su žmogumi, klausomės jo poreikių ir rūpesčių. Diakoninės tarnystės Lietuvos metodistų bažnyčiose organizuojamos įvairiais būdais, pavyzdžiui, malda ir diakoninis konsultavimas, lankymas namuose ar veikla senjorams.

Gyvas krikščionis yra diakoninis krikščionis, tai yra, krikščioniui turėtų būti natūralu padėti kitiems žmonėms visais būdais. Jei Jus domina prisijungimas prie savanoriškos ir apdovanojančios tarnystės, prašome kreiptis į bažnyčios tarnautojus ar kunigą.