“Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“ (Apd 1,14).

Šie žodžiai iš Apaštalų darbų nuveda mus dvasioje į pirmąjį Viešpaties mokinių būrį Jeruzalėje. Jie buvo išgyvenę garbingą dieną, kurią jų Viešpats garbingai buvo paimtas į dangų. Stebėdamiesi jie žiūrėjo, kaip Jis dingo debesyse, bet jie įsidėmėjo brangius paskutinius Jo žodžius. Viešpats jiems įsakė pasilikti Jeruzalėje, kol jie bus pripildyti jėgos, kurią Tėvas pažadėjęs.

Dabar jie buvo drauge, kad tinkamai pasirengtų Šventosios Dvasios išliejimui. Ar galima buvo dar rimčiau pasiruošti, kaip meldžiantis ir prašant? Rimti krikščionys visuomet tuo pasižymėdavo tarp kitų, kad jie uolų maldos gyvenimą gyveno. Jie turi Šventojo Rašto pažadą, kad teisiojo malda daug gali. Melstis – reiškia įleisti šaknis į maitinančią dirvą, iš kurios gauni jėgos. Be tokio įsigilinimo ir šaknų įleidimo nėra gyvybės ir augimo. Ar ne tiesa, kad ir mes ruošiamės Sekminėms. Bet ar tas pasirengimas yra toks, koks buvo Jėzaus mokinių Jeruzalėje? Ar mes kartais nepasiliekame prie išorinių dalykų, kaip valgio ruošimas, papuošimai ir t.t.?

Mūsų mažo tikėjimo laikams nieko taip labai netrūksta, kaip maloningos Šventosios Dvasios, kad mes visi būtume Jos pripildyti. Bet tam reikalinga melstis: “Ateik, Šventoji Dvasia, ateik pas mus ir padaryk mus savo buveine!“ Bet ne tik lūpos turi kalbėti, malda turi iš širdies gilumos į Dievo sostą kilti. Dievas tepadeda mums tinkamai Sekminėms pasiruošti, kad jas tinkamai galėtume švęsti.

Krikščionystės sargas, 1931 m., Nr.5