Vasario 24 dieną vyko Tarptautinė malda už Ukrainą per „Zoom“ platformą. Dalyvavo metodistai iš Lietuvos, Ukrainos ir kitų Europos šalių, taip pat Jungtinių Valstijų.

“Visi jau pavargę, pilni sumišimo, sielvarto ir skausmo, bet viltis gyva“, -  apie viltį pagal 1 Pt 1,3 kalbėjo vyskupas Christian Alsted.

Ukrainos metodistų bažnyčios kunigai ir lyderiai dalijosi karo pradžios ir pastarųjų metų išgyvenimais.

Šlovintojai ir bendruomenė iš Užgorodo metodistų bažnyčios giedojo giesmes, Ukrainos metodistų bažnyčios superintendentas Oleg Starodubets kartu su kunigais meldėsi už Ukrainą.

“Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai” (1 Pt 1,3).