Rugsėjo 16 dieną į Kauno metodistų bažnyčią rinkosi konferencijos „Tegul Dievas kalba“ dalyviai ir svečiai iš Kauno ir kitų Lietuvos miestų ir miestelių, o taip pat ir iš užsienio: Danijos, Švedijos ir Jungtinių Valstijų.

Konferencija, kaip visada, prasidėjo pamaldomis, per kurias pagal Izaijo knygą pamokslavo Regina Juškienė.

Per pirmąją plenarinę sesiją konferencijos delegatai išklausė ir patvirtino bažnyčios Administracinės tarybos, finansų, revizijos komisijos, ekumeninių ryšių, komunikacijų ir socialinės medijos, vaikų tarnystės, nekilnojamojo turto ir remonto projektų pranešimus. Taip pat išrinko naujus narius į Administracinę tarybą, revizijos komisiją ir pasiūlymų komitetą. Baigusiems tarnystę komitetuose buvo padėkota už tarnavimą. Aptarti kiti bažnyčios vidaus klausimai. Sesija užbaigta vakarine malda, per kurią pamokslavo Petras Špinkis.

Rugsėjo 17 dieną į bažnyčią atvyko dar daugiau svečių. Antroji konferencijos diena buvo skirta švęsti Evangeliją ir tikėjimą.

Rytas prasidėjo šlovinimu ir malda. Per pirmąją šios dienos sesiją konferencija išklausė superintendento kun. Remigijaus Matulaičio mokymą pagal Ezekielio 2,1-8a ir pranešimą apie 2021 metų tarnavimą ir viziją, kokią norime matyti Bažnyčios ateitį. Superintendentas taip pat paruošė klausimus apie bažnyčią ir tikėjimo liudijimą, kuriuos konferencijos dalyviai aptarė grupėse, o vėliau pristatė visiems.

Svečias iš Jungtinių Valstijų, kunigas Alex Joyner, vedė mokymus pagal tris bendrąsias Džono Veslio taisykles, kurios padeda krikščionims gyventi ištikimai: Nedaryk žalos. Daryk gerą. Pasilik meilėje Dievui.

Sutapo su konferencijos dienomis ir paroda, kuri Kauno metodistų bažnyčioje yra eksponuojama. Piešinių autorė, Dovilė Talačkaitė, atvyko į konferenciją pristatyti savo tapybos darbų. Ji pasakojo, kad idėjos, ką tapyti kyla iš Šventojo Rašto.

Vyskupas Christian Alsted vedė mokymą apie Dievo kalbėjimą žmogui. “Jis gali kalbėti mums įvairiais būdais – per sapną, per kitą žmogų, per mintį, per tai, ką skaitote, girdite, klausote. Kaip atskirti, ar tai Dievo balsas, ar kiti balsai? Jėzus yra matuoklis. Kai Jėzus kalba, mes girdime Dievą. Kai Jėzus veikia, mes matome Dievo širdį. Ar tas balsas derinasi su Jėzumi. Ar tai, ką girdžiu, yra tiesa? Taip mes ir žinome, kad tai Dievo balsas”, - kalbėjo vyskupas Alsted.

Po mokymų ir diskusijų, vakare vyko šlovinimas, krikščioniškas eiles ir vakaro apmąstymą skaitė tikėjimo sesė Laima. Per koncertą buvo grojama daugeliui nematytais muzikiniais instrumentais, vienas iš jų – citra.  

Rugsėjo 18 dieną vyko sekmadienio pamaldos, per kurias, pagal Mato 5, 38-48, pamokslavo vyskupas Christian Alsted. Vyskupas kalbėjo apie krikščionio atsaką į blogį, apie Jėzaus mokymą būti tobulais, kaip dangiškasis Tėvas yra tobulas.

Vyskupas paskyrė Reginą Juškienę vietine kunige Panevėžio bažnyčioje, Petrą Špinkį pasauliečiu pamokslininku Šiaulių bažnyčioje.

Palaiminimą Bažnyčiai sakė kunigas kunigas Alex Joyner.

Red. Inf.