Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! Jono 14:27

Europoje vyksta karas, Rusija įsiveržė į Ukrainą, kuri yra laisva nepriklausoma demokratija. Karas ir smurtas yra blogis ir visada reikalauja didelių žmogiškųjų aukų. Krikščioniškoji žinia nurodo į susitaikymo kelią, o ne į karą ir smurtą, kaip konfliktų sprendimą.

Šio blogio akivaizdoje, meldžiamės kitokios logikos nei ta, kuri grindžiama geopolitine konkurencija. Meldžiame, kad pasikeistų lyderių širdys ir mintys, meldžiamės už deeskalaciją ir dialogą, o ne smurtą ir karą.

Metodistų bažnyčios socialiniuose principuose sakoma: „Mes apgailestaujame dėl karo ir raginame taikiai išspręsti visus ginčus tarp tautų. Nuo pat pradžių krikščionių sąžinė kovojo su atšiauria smurto ir karo tikrove, nes šios blogybės aiškiai žlugdo Dievo meilės tikslus žmonijai. Mes trokštame tos dienos, kai nebebus karo ir žmonės gyvens kartu taikoje ir teisingume“.

Mūsų centrinę konferenciją sudaro Šiaurės, Baltijos ir Eurazijos šalys, įskaitant Rusiją ir Ukrainą. Krikščionių bažnyčia nėra nacionalistinė, o mūsų santykiai su broliais ir seserimis kitose šalyse nėra ribojami tautybės ar kultūros. Mes palaikome gilius santykius su metodistais Ukrainoje ir Rusijoje, ir, nors esame paveikti mūsų kultūros ir politinės realybės, niekada neturime leisti, kad tai trukdytų ar sulaužytų mūsų vienybę Kristuje.

Mes esame kartu su jungtiniais metodistais Ukrainoje, meldžiamės už apsaugą, susitaikymą ir taiką. Meldžiamės už kunigus, lyderius ir bendruomenes Jungtinėje metodistų bažnyčioje Ukrainoje; Duok Dieve, kad jų susitaikymo ir taikos liudijimas suteiktų Ukrainos žmonėms stiprybės ir vilties.

Meldžiame už vyskupą Eduardą Khegay, Rusijos ir Ukrainos vyskupą, duok Dieve išminties ir malonės, kurios jam reikia jo tarnystei ir vadovavimui šiomis sudėtingomis aplinkybėmis.

Šiaurės ir Baltijos vyskupijoje, Norvegija, Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva ribojasi su Rusija, be to, Latvija ir Lietuva ribojasi su Baltarusija. Ypač Baltijos šalims invazija į Ukrainą kelia didelį susirūpinimą.

Šiaurės šalių jungtiniai metodistai meldžiasi už apsaugą ir taiką kartu su Estijos, Latvijos ir Lietuvos metodistais. Tegul Bažnyčios liudijimas apie susitaikymą ir taiką Kristuje teikia vilties ir stiprybės Baltijos šalių žmonėms.

Artėjančią savaitę įžengsime į gavėnios laiką, kuris bažnyčioje yra maldos ir gilaus susikaupimo metas. Kviečiu visas mūsų bendruomenes užtarti Ukrainos žmones ir lyderius pasaulyje, kurie turi galią nutraukti karą.

Kviečiu visas mūsų bendruomenes melstis ir pasninkauti už susitaikymą ir taiką pasaulyje. Tegul Dievas savo malone atveria mūsų akis į tai, kas kuria taiką, tegul Jis apsaugo mus visus nuo karo paaštrėjimo ir plitimo, o mes sekame Juo Jo tiesos ir taikos keliu.

Tegul Kristus pasigaili mūsų visų.

Christian Alsted