Naujieji metai yra ypatingi – jie siūlo naują pradžią, naujas galimybes ir viltis ateičiai. Vieni įšoko tiesiai į naujus metus, tikėdamiesi daug gerų dalykų, kiti atšliaužė į naujus metus, vos atrasdami jėgų tęsti.

Nepaisant beveik dvejų metų gyvenimo pasaulinės pandemijos poveikyje, tarp Šiaurės ir Baltijos šalių metodistų randu nenumaldomą tikėjimą ir viltį dėl ateities. Karantinai ir apribojimai buvo rimtos kliūtys. Kartais daugybė taisyklių ir nuostatų buvo prasmingos ir būtinos – kartais jos buvo neaiškios ir nelogiškos kliūtys mūsų tarnavimui. Nepaisant to, pasišventusios bažnyčios, kunigai, diakonai ir lyderiai atlieka nepaprastą tarnystę bendruomenei.

Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad Šventosios Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties. (Romiečiams 15:13) Tai vienas iš padrąsinančių sveikinimų, kuriuo Paulius dalijasi su Romos bažnyčia ir su mumis. Šie žodžiai paskatino pokalbį, kuriame vyskupijos superintendentai dalijosi savo patirtimi ir mintimis apie ateinantį pusmetį.

Čia yra kai kurių įkvepiančių minčių rinkinys….

“Mūsų pasaulis ir bažnyčia susiduria su keliomis skirtingomis krizėmis, o pandemija yra viena iš jų. Per pandemiją netekome daugelio tarnystės įrankių, tačiau vis dar turime pačius svarbiausius – malonės priemones. Malonės priemonių pabrėžimas ir naudojimas padės mums iškentėti pandemiją ir sutelkti dėmesį bei atgaivinti bažnyčią.”

„Malda yra svarbiausia. Metinėje konferencijoje mes meldžiamės, kalbamės ir diskutuojame, kaip galime geriausiai pasitarnauti šeimoms, kurioms reikia pagalbos, naudodamiesi turimomis priemonėmis.”

„Šis metas apmąstymams – daugelis bažnyčių įsitraukė į įžvalgumo procesus, ieško galimybių, atranda savo stipriąsias puses ir bendruomenės poreikius. Neseniai perskaičiau, kad daugiau nei pusė metodistų bažnyčių JAV per pandemiją išsiplėtė arba pradėjo naujus tarnavimus – manau, kad tas pats pasakytina ir apie mano metinę konferenciją”.

„Maldoje mane aplankė regėjimas. Mačiau šachmatų lentą – žinau visas figūras ir jų judėjimo taisykles, ir dažnai tikiuosi, kad Dievas judės per tas griežtai apibrėžtas ribas. Mano regėjime Dievas apvertė šachmatų lentą, ir figūrėlės pradėjo neregėtais būdais judėti Jo link.“

„Matau, kaip Dievas šiuo metu keičia bažnyčią, skatina ir meta iššūkį įsipareigojimui, kuris išveda mus už komforto zonos ribų. Svarbiausias klausimas, kurį reikia užduoti: „Dieve, ko tu nori iš manęs?“

„Bažnyčios atranda save iš naujo, žinodamos, kad kai kurie žmonės gali negrįžti, ir mums reikės keistis.”

„Bažnyčioje mes renkame pinigus užkandžiams ir vaisiams nupirkti, ir reguliariai į vieną iš ligoninių nešame dėžutę gėrybių su padėkos raštu iš metodistų bažnyčios – tai tapo mūsų būdu apčiuopiamai dalytis Jėzaus meile. Dovanos ir sveikinimai ligoninėje buvo sutikti labai palankiai ir patraukė organizacijos „Projektas gyvenimas“, kuri nori su mumis bendradarbiauti, dėmesį. „Projektas gyvenimas“ – tai nevyriausybinė organizacija, remianti sunkiomis ligomis sergančius vaikus – ir jie pasiūlė mūsų iniciatyvą išplėsti į kitas regiono ligonines.“

„Viešpats turi mums viltį ir ateitį – tuo esu įsitikinęs. Babilono tremties apmąstymas primena mums, kad reikia gyventi toliau. Krizės ir skausmo laikai dažnai pasirodė esantys vaisingi laikotarpiai, kai Dievo tauta išmoko Juo pasitikėti ir veikti naujais būdais. Ateitis gali būti miglota, bet Dievas yra ateityje ir jis atlieka savo darbą.”

Mano asmeninė viltis naujiems metams, kad mes ir toliau padrąsinsime, palaikysime ir gerai kalbėsime vieni apie kitus, kai su malda stengsimės rasti naują pagrindą, persiorientuoti ir netgi iš naujo atrasti dalyvavimo Dievo misijoje pasekmes.

Ši krizė privertė mus išeiti iš komforto zonos, išbandyti naujus būdus ir atrasti, kad bažnyčia yra daugiau, nei mes įsivaizdavome, o Kristus vis dar naudoja mus savo meilei ir išganymui pasaulyje.

O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, jam tebūna šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais! Amen. (Efeziečiams 3:20-21)

Ir galiausiai, prašau melstis už vyskupijos superintendentus ir už mane, atliekant vadovaujantį vaidmenį.

Christian Alsted