Kiekvienas savo artimiesiems mielai ką nors dovanoja per Kalėdas, todėl galvojame, kokį džiaugsmą galėtume jiems suruošti. Po linksmo davimo mes patys didžiausią džiaugsmą savo širdyje pajuntame.

Ar mes ir mūsų išganytojui Jėzui Kristui galime ką nors dovanoti?

Mes galime dovanoti didžiausią ir jam mieliausią dovaną, kurios jis jau labai ilgai laukia. Tai yra tavo širdis. Duok man savo širdį, jau labai seniai jo prašymas iš Biblijos skamba.

Jeigu širdies dirva sena, kieta ir neatnaujinta, tai čia auga visokios piktžolės kaip „ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumas, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai.“ Galatams 5, 19-21

O jeigu tavo širdis atnaujinta ir šventame Jėzaus kraujyje nušvarinta, tai auga ir žaliuoja gražiausios dangiškos gėlės kaip „meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas.“ Galatams 5, 22-23

Kas gi gali visas tas dangiškas gėles į vieną ryšulį surišęs Jėzui atnešti ir jį pralinksminti? Gal tu sakysi aš ne, aš ir ne, kitas atsilieps, dar nesu pasiruošęs, dar neturiu visos puokštės. Bet aš žinau, ką daryti. Aš savo širdį Jėzui atiduosiu, nes jis jos prašo, sakydamas: aš visa darau nauja.

Gal ir tu daugiau nebegaiši ir savo širdį jam atiduosi. Jis ją atnaujins ir padės per Šventosios Dvasios darbą tavo širdį išlaisvinti nuo visų piktžolių, kad ir skausmus pajausi. Bet džiaugsmas bus didesnis, kai gražios dangiškos gėlės pradės žaliuoti bei žydėti tavo širdyje, kai pats save ir kitus, o ypatingai Jėzų, tuo gražumu atgaivinsi. Kada jam atiduosi savo širdį, tai ir jis tave lankys visa savo meile ir šlove. Todėl išgirsk, ką jis tau sako Apreiškime Jonui 3,20: „Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.“

Taigi ir tu per šią Kalėdų šventę ruošk Jėzui džiaugsmą ir atiduok jam savo širdį, kad būtų palaimingos Kalėdos ir Naujieji Metai ir amžinąjį gyvenimą turėtum.

Jonas Tautoraitis. „Krikščionystės sargas“, 1925 m. Nr. 7