„Ir dar sakau jums: jeigu du iš jūsų susitars žemėje prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų“. Evangelija pagal Matą 18, 19-20 

Bažnyčios esmė nėra žvakėse ar aprangose, ​​ar ritualuose. Bažnyčios esmė – nešti Evangeliją išgelbėjimui ir mokymui. Kur yra Bažnyčia? Bažnyčia yra ten, kur yra Kristus. Esame įpratę galvoti, kad pastatas būtinai yra ta vieta, kur turi būti Kristus. Taip, žinoma, jei tikintieji pastatė šventyklą pagal Kristaus paliepimą, tuomet tie, kurie pastatė ir tie, kurie ten yra susirinkę – tiki ir tarnauja Kristui, tada ten yra Kristus. Net jei tik du ar trys yra susirinkę. Esmė tame, kad jie eina su Kristumi.

Pirmieji krikščionys neturėjo savo pastatų, jie rinkosi vieni pas kitus namuose. Dažnai jie turėjo susirinkti gamtoje ar katakombose. Bet Kristus buvo su jais, nes jie buvo susirinkę Jėzaus vardu. Ar tavo namuose yra du ar trys? Ar jūsų gatvėje yra du ar trys? Kur du ar trys yra susirinkę Jėzaus vardu, ten Jis yra tarp jų. Du ar trys, kurie meldžiasi. Du ar trys, kurie tarnauja Dievui, skleidžia Evangeliją. Du ar trys, kurie moko savo vaikus ir rodo pavyzdį visuomenėje.

Kada man sunku padaryti teisingą pasirinkimą, kur yra du ar trys susirinkę Jėzaus vardu? Jei aš esu gundomas ir noriu pasidalinti ir melstis, kur yra du ar trys susirinkę Jėzaus vardu? Džiaugiuosi, kad du ar trys yra susirinkę Jėzaus vardu, su kuriais galiu džiaugtis kartu. Kur yra du ar trys surinkę Jėzaus vardu mano gyvenime? Mes turime atsakomybę mylėti vieni kitus, paremti vieni kitus, nukreipti vienas kitą.

Eisme yra ženklai, draudžiantys ir leidžiantys, rekomenduojantys ar informuojantys – jie yra tam, kad reguliuotų teises ir tvarką. Eismo ženklai nėra skiriami apriboti laisvę ar sveikatą, bet priešingai, apsaugoti laisvę ir sveikatą. Yra ženklai vietinėje visuomenėje ir yra dangaus karalystės ženklai širdyse ir tikinčiųjų gyvenime. Kur du ar trys susirinkę Jėzaus vardu, ten yra ženklai išgelbėjimui, ženklai prieš nuodėmę, draudžiantys ir leidžiantys ženklai.

Dievas žiūri į žmogaus širdį. Ar turime laiko Dievui? Ar turime laiko Dievo Žodžiui? Dievo Žodis mums skirtas gyvenimui. Taigi, kur yra du ar trys surinkti Jėzaus vardu, skaitantys Žodį ir gyvenantys pagal Dievo Žodį? Kažkas sako: „Mums nepriimtina skaityti Bibliją ir mes niekada nesimeldžiame namuose“. Dievo Žodis mums duotas kaip pats artimiausias dalykas, kurį galime priimti rankomis, atidaryti ir skaityti. Žodis yra skirtas gyvenimui ir vaikščioti su Jėzumi. Kur du ar trys yra surinkę Jėzaus vardu! Ar esate vienas iš jų?

„Kristaus žodis tegul tarp jų. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui.“ Laiškas Kolosiečiams 3, 16-17

Jėzus Kristus sakė: „Kur du ar trys yra susirinkę mano vardu, ten Aš esu tarp jų“. Dažnai paaiškėja, kad kai vaikas yra krikštijamas, dalyvauja apie 20, 40 ar net 120 žmonių. O Jėzus sako, kur nuolatos, reguliariai, kasdien, vienoje Dvasioje, vienybėje du ar trys surinkę Jo vardu, ten Jis yra tarp jų. Meldžiame ir dėkojame Dievui už žmones mūsų gyvenime, kurie meldžiasi už mus ir padeda stiprinti mūsų tikėjimą. Mes taip pat meldžiamės ir dėkojame Dievui, kad mes visada galime prisijungti prie ko nors melstis Jėzaus Kristaus vardu. Amen.

Kun. Andrus Kask