Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Antras laiškas Timotiejui  3, 16-17

Kiek laiko gyvenime mes praleidžiame tuščiai? Kiek naudojame tuščių žodžių? Kiek tuščių darbų mes atliekame? Juo labiau be Dievo Žodžio ir be Dievo artumo mūsų gyvenimas yra tuščias. Dievo Žodis mums duotas gyvenimui! Tai yra tiesa! Šita tiesa yra visko pagrindas! Mums nereikia ieškoti, kaip nukreipti artimą į teisingą kelią. Mums reikia Dievo Žodžio. Žmonės sako: „Man neįdomu. Aš neturiu laiko.“ Bet Jėzus nesako, kad Jam neįdomu, ką Dievas sako. Jėzus nesako, kad Jis neturi laiko bendrauti su Dievu. Be Dievo ir be Dievo Žodžio mūsų gyvenimas yra tuščias. Bet su Dievo Žodžiu mes galime pripildyti savo gyvenimą. Mums rūpi tai, kad ne visi žmones žino Dievo Žodį ir negyvena pagal Dievo Žodį. Ir ką mes darome, kad žmonės žinotų Žodį?

Kai žinome tiesą, mums nesunku kalbėti ir elgtis teisingai. Yra daug mokytojų, daug patarėjų, daug teorijų ir praktikos, tačiau mums svarbu išgirsti ir žinoti tiesą! Visi mokymai, kurie nepripažįsta Jėzaus Kristaus kaip gyvenimo pagrindo, nėra iš Dievo. Yra daug įdomių mokymų, kurie prieštarauja Dievui! Visi mokymai, pripažįstantys Jėzų Viešpačiu, yra tiesa. Ir tiesa nugali! Net Jėzus buvo gundomas, bet Jis žinojo tiesą. Šėtonas žinojo, kas buvo parašyta, bet jis negalėjo skelbti tiesos, nes jis yra melagis. Cituodamas Rašto ištraukas, šėtonas nesakė tiesos. Jėzus žinojo Raštą ir Dievo Tėvo valią. Jėzus žinojo, kas yra Dievo Tėvo valia.

Dažnai patiriame pralaimėjimus gyvenime, nes mes nežinome Dievo įstatymų arba mes nežinome, kaip save apsaugoti. Dievas davė Savo Žodį gyvenimui, apsaugai ir išgelbėjimui. Paulius primena Timotiejui, kad Raštas įkvėptas paties Dievo. Timotiejus žinojo, kad Raštas yra naudingas, tačiau Paulius kalba apie Šaltinį. Gerti stiklinę vandens iš krano yra viena, bet jei geriate vandenį iš šaltinio – tai visiškai kita. Jėzus nuolat bendravo su Dievu, kuris yra Gyvenimo Šaltinis. Mes skaitome ir žinome Žodį, ir bendraujame su Dievu per maldą. Nuolatinis bendravimas su Dievu pripildo mus tuo, ko niekas negali duoti. Tik Dievas mus pripildo Šventąja Dvasia.

Žmonės skaito skirtingas knygas. Kai kurie mėgsta istorines knygas, kiti biografines arba politines knygas, o dar kiti anekdotus. Koks yra Biblijos privalumas? Reikia suprasti, kad Dievas davė Savo Žodį! Jei Dievas davė, tada tai yra svarbu. Perskaitę istorinę knygą, galime padaryti išvadą. Perskaitę apie gamtą, galime sužinoti kažką naujo. Kai skaitome apie politiką, sužinome, kaip žmonės galvoja apie kitas tautas. Aš neskaitau anekdotų, kažkam tai yra juokinga, bet paskui prieš Dievą gėda. Kai skaitome Dievo Žodį, turime aiškius reikalavimus. Dievo Žodis veda mus teisingu keliu.

Žodžio privalumas yra tas, kad Žodis moko mus ir mes galime mokyti kitus. Istorija, gamta, anekdotai bei politika nesuteikia mums atleidimo ar susitaikymo ir meilės savo artimui. Žodis taip pat ištaiso ir nurodo mums tikrą kelią. Išmintis, kurią randame Žodyje, padeda mums žinoti, kaip išsigelbėti ir nuo ko išsigelbėti. Žodis nukreipia mūsų elgesį. Ir Žodis duos mums tvirtą krikščioniškojo gyvenimo pagrindą.

Tegul Dievo žmogus bus tobulas! Pirmiausia – naujas kūrinys Kristuje. Naujas kūrinys Kristuje reiškia gyvenimą pagal Dievo Žodį! Gundydamas Jėzų šėtonas citavo Jam Rašto ištraukas. Tačiau šėtonas niekada nesako visos tiesos. Šėtonas niekada negali daryti gerų darbų. Tik Dievas daro gerus darbus ir Dievas davė žmogui galimybę daryti gerus darbus. Kodėl mes meldžiamės ryte ir skiriame dieną Dievui? Todėl, kad mes pašvenčiame save Dievui. Dievas mus pripildo Savo Dvasia ir mes esame pasirengę geriems darbams.

Prie Jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei Tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“. Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: ‘Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų’“. Evangeliją pagal Matą 4, 3-4

Jėzus nesijuokė iš šėtono, nepradėjo kovoti ir neapmėtė priešo akmenimis. Jėzus tik pasakė, kas yra Žodyje. Dievas sakė, kad Jis mumis rūpinasi. Mums visiems reikia duonos. Bet svarbiausia mums yra Dievas. Jėzus nevalgė keturiasdešimt dienų. Mozė taip pat Dievo artumoje nevalgė keturiasdešimt dienų. Šėtonas bandė provokuoti Jėzų, priversdamas abejoti Dievo gerumu ir stiprybe. Vėliau Jėzus padaugino duoną ir pamaitino tūkstančius žmonių. Tai yra pamoka mums – ko nors reikia, Dievas pasirūpina mumis. Mums nereikia nerimauti ir abejoti Dievu. Kuo daugiau žinome Žodį ir meldžiamės, tuo daugiau esame pasirengę atremti šėtono atakas. Dažnai ataka yra net nepastebima. Pavyzdžiui, mums į galvą ateis mintis: O gal Dievas negirdi? Kodėl Jis nieko nedaro? Visi taip galvoja iki kol jie nepripažįsta tiesos. Kai mes esame kupini Žodžio, mes veikiame ir kalbame pagal Žodį. Yra daug Dievo žmonių, kurie praėjo šį bandymą ir išliko teisūs. Savo elgesiu ir kalba, mes pripažįstame pasitikėjimą Dievu. Mes sakome tiesą šėtonui ir visiems žmonėms, nes mes tikime ir pasitikime Dievu.

Šėtonas gundė Jėzų dykumoje, kur nebuvo nieko valgomo. Tuo metu Jėzus buvo tikrai alkanas. Bet Jėzus turėjo pranašumą – Dievas davė gyvybę, Dievas duos ir duonos. Jėzus nesakė, kad nebuvo duonos. Jėzus sakė, kad žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų. Jėzus žinojo, kad Dievas nepaliks Jo alkano. Kartais mes pajaučiame gyvenime, kad esame alkani. Kas nors pagalvoja, kad neteisingai gyveno iki šiol. Galbūt tave apima stresas ar baimė. Ar tu žinai, ką Dievo Žodis kalba apie tai? Jei pažįstame Dievą ir žinome Jo žodį, mes dėkojame Dievui ir giedame Jam šlovę. Amen.

Kun. Andrus Kask