Dėkui Dievui, kuris visada veda mus Kristuje triumfo eisenoje ir per mus kiekvienoje vietoje skleidžia mielą Jo pažinimo kvapą.“ 2 Korintiečiams 2, 14

Dievas visada duoda pergalę! Turime mokytis gyventi pergalingą gyvenimą. Pergalė yra tai, kad Jėzus mirė už mus, kad mus išgelbėjo ir kad per Jį mes turime taiką su Dievu ir turime amžinąjį gyvenimą. Pergalė yra tai, kad mes nieko neprarandame dėl to, kad Jėzus mirė už mus ir kad Dievas mus myli. Pergalė slypi tame, kad mes nugalime savo senąją prigimtį ir išmokstame gyventi naujame, Dievo duotame gyvenime. Ar mes nugalėjome nuodėmę? Ar įveikėme apmaudą ir pavydą? Ar mes laimėjome situacijoje, kai Dievas kviečia mus maldai, o mes verčiau norėtume žiūrėti televizorių?

Apaštalas Paulius keliavo iš vienos vietos į kitą, skelbdamas Evangeliją, ir dešimt metų steigė bažnyčias keturiuose regionuose. Jis žinojo, kad Dievas visada teikia pergalę Jėzuje Kristuje. Kur yra ištikimų Dievui žmonių, ten Jėzus bus pašlovintas! Ką reikia nugalėti tikintiesiems? Tikintiesiems reikia nugalėti abejones, tingumą, apmaudą, pavydą, neatleidimą, nepaklusnumą. Dievas atvers duris ir į mūsų gyvenimą duos žmones, kuriems turime kalbėti apie Kristų. Dievo Žodis, kurį mes skelbiame, anksčiau ar vėliau duoda vaisių. Negalime tikėtis, kad viską atliksime per vieną dieną. Kita vertus, negalime amžinai laukti, kol pradėsime kalbėti. Mes visada turime skelbti Žodį, visada gyventi pagal Žodį. Ir čia yra pergalė. Kai kalbame tik apie problemas, tuomet tai yra nuostoliai. Mes nesame pašaukti skelbti nuostolius.

Taip, mes suprantame, kad ne visada viskas vyksta taip, kaip norime. Ir net Biblijoje sakoma, kad taip niekada nebus, todėl galime iškart nusiraminti. Bet Kristuje mes visada galime triumfuoti. Paulius sakė, kad jam nėra skirtumo, kas jam nutiks, tačiau jam labai svarbu, kad Kristus būtų pašlovintas. Paulius žinojo, kad viskas, gyvybė ar mirtis, yra Viešpatyje! Jis neteigė, kad gyvenimas yra pinigai, o mirtis – skurdas. Paulius buvo ir viename, ir kitame išgyvenime, bet Kristus visada buvo pašlovintas. Kaip jis tai galėjo? Pasilikdamas Jėzuje Kristuje ir paklusnume. Ir mes galime, jei viskame pasiliekame paklusnūs Dievui.

 Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.“ Laiškas Filipiečiams 4, 13

Aš galiu padaryti bet ką! Mes galime padaryti viską: įveikti sunkumus, valgyti makaronus „be nieko“, pereiti amžiaus pokyčius, išgyventi finansines krizes, nusivylimą ir panašiai. Kai meldžiamės kartu, esame Dievo vaikai, daug ką įveikiame. Kai meldžiamės namuose, mes daug laimime. Nesvarbu, kas yra ant stalo, svarbu tai, kas yra širdyje ir mūsų lūpose (mūsų kalboje). Kai mūsų širdyse bus tikėjimas, pasitikėjimas, džiaugsmas ir dėkingumas Dievui, mes viską įveiksime. Visas tikinčiųjų triumfas yra Kristuje. Mes patys iš savęs esame silpni ir kartais nematome priežasties džiaugsmui, bet Kristuje galime džiaugtis ir triumfuoti visada ir visur. Dievas duoda triumfą. Dievas suteikia šventės priežastį, taip pat širdį, kuri gali triumfuoti. Kas tiki, tas laimės; kas netiki, tas nelaimės. Dievas kviečia visus. Kiekvienas sprendžia pats: kas priims ir kas nepriims, bet Jėzus atėjo pas visus. Jėzus mums suteikė Dievo Tėvo meilę. Jėzus mums perdavė Dievo Tėvo Žodžius.

Kodėl mes nelaimime? Nes mes ne visada tikime, ne visada pasitikime, ne visada džiaugiamės ar dėkojame. Mes, žmonės, taip pat ne visada sakome tiesą. Reikia stengtis, norint gyventi pagal Dievo valią. Biblijos skaitymas reikalauja pastangų. Maldai reikia laiko... Jei taip galvojame, tai esame toli nuo tiesos. Bet kai mes džiaugsmingai norime daryti tai, kas patinka Dievui, kai džiaugiamės ir pasineriame į Dievo Žodį, kai visada meldžiamės ir visada dėkojame Dievui, tada pasiekiame didelę pergalę prieš save.

Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!“ 1 Korintiečiams 15, 57

Apaštalas Paulius ragina mus dirbti iki galo, žinant, kad viskas bus mūsų labui ir derliaus gausumui. Tai yra pergalė, kad tikintieji dirba Dievui ir negyvena dėl savęs. Tikintieji Kristumi neša pergalę savo gyvenime, šeimyniniame ar bažnytiniame gyvenime, nes Kristus nugalėjo. Pergalė yra ne tik tai, kad mums atleidžiama ir mums suteikiamas amžinas gyvenimas. Pergalė slypi ir tame, kad visi, kuriuos mes sutinkame, taip pat gali tapti Kristaus nugalėtojais. Turime nugalėti savo valią ir priimti Dievo valią bei triumfuoti. Amen.

Kun. Andrus Kask