Tai ką gi? Gal darysime nuodėmes, jei esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje?! Nieku būdu! Argi nežinote, kad, pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote, ar tai būtų nuodėmė, vedanti į mirtį, ar klusnumas, vedantis į teisumą. Ačiū Dievui, kad, buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir, išvaduoti iš nuodėmės, tapote teisumo vergais. Aš kalbu kaip žmonėms įprasta, atsižvelgdamas į jūsų kūnišką silpnumą. Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk anų dalykų galas – mirtis. O dabar, išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigtį – amžinąjį gyvenimą. Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje. Romiečiams 6, 15-23

Dievas mus myli! Dievas pasiuntė savo Sūnų Jėzų Kristų mirti už mūsų nuodėmes. Žmogus nusidėjo prieš Dievą, prieš Jo šventumą. Dievas žino, kad žmogus negali išgelbėti savęs ir siuntė Sūnų. Kristus sumokėjo už mūsų nuodėmes, paimdamas jas ant kryžiaus. Tai yra Dievo meilė, tai yra Dievo malonė, tai yra Jo gailestingumas. Ir jis parodė mums kelią, tiksliau, paruošė mums kelią – Jis atsiuntė savo sūnų Jėzų Kristų. Jėzus prisiėmė bausmę ir tuo pačiu atpirko mus ir suteikė mums galimybę naujam gyvenimui. Tai yra gyvenimas su Kristumi, tai yra gyvenimas, kuriame paliekame seną žmogų ir einame į naują gyvenimą.

Mes gyvename geiduliais ir nuodėmėmis, tačiau stengiamės augti šventume. Čia padės tik Šventoji Dvasia. Šventoji Dvasia skatina ir padeda atsisakyti senojo gyvenimo būdo. Šventoji Dvasia mums apreikš žodį, kad suprastume Dievo valią. Be Šventosios Dvasios veikimo negalime pasikeisti ir augti.

Nuodėmė neturi mūsų valdyti. Taip, klystame, mokomės. Per Kristų mes esame išteisinti Dievo akivaizdoje ir sudarome sandorą, mūsų susitarimą su Dievu. Sutartyje yra visos sąlygos, kurių laikosi abi šalys. Dievas saugo savo dalį ir mes turime pasirūpinti, kad įvykdytume savo dalį. Kai auginsime tikėjimą, padarysime daug, nes mylime Dievą. Kai mes mylime Dievą, mes mylime Jo kūriniją, mes mylime žmones. Mes mėgstame Žodį, kurį mums davė Dievas. Mes mylime Jėzų Kristų ir mylime Šventąją Dvasią. Mūsų charakteris, elgesys keičiasi tiek, kiek mes sekame Kristumi. Mes atsisakysime daryti tai, ką mums siūlo šis pasaulis. Jėzus niekada nenusidėjo, bet Jis buvo gundomas, kaip ir mes.

Kas tada, jei Dievas mus išteisino Kristuje, bet mes linkę nusidėti? Labai paprasta. Mes turime žinoti, ko Dievas nori. Ir kai mes žinome, ko Dievas nori, tada galime tai padaryti. Nedaryti to, ko nereikia Kristui. Jėzui nereikėjo priimti patarimo iš velnio. Jėzui nereikėjo girtis ir keiktis. Jėzui nereikėjo paimti kalavijo ir išvyti romėnų iš Izraelio. Jis visa tai galėjo padaryti, bet jam to nereikėjo, nes tai nebuvo Dievo valia.

Kaip tai veikia mūsų gyvenime? Tarkime, vyras vedęs. Kodėl jis ištikimas? Nes myli savo žmoną. Nes jis supranta pasekmes. Nes Dievo Žodis labai griežtai įspėja apie neištikimybę. Kita vertus, kai žmogus myli Dievą, jis dėkoja Dievui už savo šeimą, jis dėkoja Dievui už savo žmoną.

Štai, mes rūpinamės sveikata. Mes taip pat turime rūpintis dvasine sveikata. Nuplauname rankas, kad jos būtų švarios. Mes taip pat atgailaujame, prašome atleidimo iš Dievo ir žmonių, kad mūsų širdis būtų švari. Labai paprasta. Niekas to nedaro už mus. Tai mūsų atsakomybė. Dabar Jėzus valdo tavo gyvenimą. Kai Jėzus viešpatauja tavo gyvenime, nėra vietos nuodėmei. Nėra vietos neatleidimui. Čia nėra vietos pavydui, pasididžiavimui ir sukčiavimui.

Dievas suteikė mums naują gyvenimą. Gal tai skiriasi nuo gyvenimo, kurį įsivaizdavote. Bet tai yra tas gyvenimas, kurį Dievas davė, jis yra amžinas. Todėl svarbu išlikti šiame kelyje. Pasaulyje yra daug pagundų, daug raginančių balsų, bet kai mes mylime Dievą, mes laikomės Jo taisyklių. Kai esame gundomi, galime savęs paklausti: ar Dievui tai priimtina? Ar savo elgesiu garbinu Dievą? Ar tai netrukdo man išsaugoti amžinąjį gyvenimą?

Jeigu jaučiatės tarsi sustingę, nežinote, ką daryti ir jums sunku kovoti su priklausomybe, puolimu, įvairiomis patirtimis, galite pasirinkti Jėzų, pašaukti Jį į savo širdį ir pradėti naują dieną bei naują gyvenimą. Amen.

Kun. Andrus Kask