Dievo pasiųstas Kristus atėjo į pasaulį gelbėti žmonių sielas ir tikintiesiems užtikrinti Amžinąjį gyvenimą [Jono 3:15-18]. Jis nežadėjo tikintiems rojaus žemėje, o atlyginimą po mirties [Mato 5:3-12], iškėlė sąlygas tikintiesiems: nesikraukite lobių žemėje [Mato 6:19-21], nesimelskite pinigams [Mato 6:24], nesirinkite lengvo kelio [Mato 7:13-14]. Įpareigojo skleisti tikėjimą [Mato5:13-16 ir Mato 10:26-33] ir nebijoti tų, kurie gali nužudyti kūną, o bijoti to, kuris gali pražudyti sielą. Taigi šio gyvenimo tikslas krikščionims yra užsitikrinti amžinąjį gyvenimą.

Šiais laikais atsirado tikėjimo problema, kuri neaprašyta Biblijoje. Joje parašyta, kad Dievas žemę, dangų ir gyvybę sukūrė per šešias dienas, bet nepaaiškinta, kad tos dienos buvo Dievo, kuris turi amžinybę, o ne žmogaus. Žmogaus juk dar nebuvo. Tuo laiku, kai Biblija buvo parašyta, apie žemės dydį ir ypatingai apie visatą žmonės jokio supratimo neturėjo, tuo pačiu ir negalėjo įsivaizduoti Dievo didybės ir galybės. Todėl buvo nepaaiškinta, kad tai Dievo, kuriam viena diena atitiks milijonus žemės metų, kas klaidina žmones bei suteikia progą įrodinėti, kad Dievo nėra. Dievas daug didesnis ir galingesnis negu dauguma žmonių (ypač nesidominančių mokslo pasiekimais) gali įsivaizduoti ir Jo darbai irgi didingesni. Dievas leidžia gyventi visiems: ir geriems, ir blogiems, o amžinąjį gyvenimą suteiks to vertiems [Mato 3:12; Mato13:24-30]. Tikras mokslas nepaneigia Dievo buvimo, tik kai kuriuos senovinius aiškinimus apie Jį. Nekalbu apie ateistų „mokslą“, kurie pasinaudoję tuo, kad to laikmečio bažnyčia astronomus Galilėjų, Koperniką pasmerkė už tai, kad jie parodė pasauliui, jog Dievas ir jo darbai daug didingesni negu buvo manyta, atsiribojo nuo mokslo, užkariavo visas mokslo raides ir vadovėlius. Čia labai plati tema, verta atskiros knygos. Krikščionys daugumoje vakarų šalių tapo mažuma ir neteko skaityti, kad mėgintų pakeisti padėtį.

Gyvenimas žemėje yra krikščionių patikimumo ir ištikimybės patikrinimas, kurio pabaigoje - egzaminas. Išbandymai būna lengvesni - tai pagundos ir sunkūs, kai reikia pasirinkti, gelbėti kūną ar sielą. Kristus, kad žmonės geriau suprastų, savo kančios ir mirties pavyzdžiu parodė, kad siela svarbesnė. O kiek Jo pasekėjų nužudyta vien Sovietų Sąjungoje. Nors pagundos tik iš pažiūros nėra tokios pavojingos. Dabar šėtonas kariauja su žmonėmis, siūlydamas įvairiausius kūno malonumus, kad neliktų laiko rūpintis savo siela. Šiuo metu daugelyje šalių pragyvenimo lygis toks, kad didesnę pajamų dalį žmonės gali išleisti malonumams, o ne maistui ir kitoms būtinoms reikmėms. Kiek žmonių pinigus garbina labiau negu Dievą, baisu net pagalvoti. Išvada liūdna: jei pasaulyje neatsitiks kažko labai sukrečiančio, tikrų krikščionių liks vis mažiau, ką dabar ir matome. Kristus perspėjo - pas Jį veda siauri vartai, o kiton pusėn platūs, tai yra, pas Jį pateks tik ištvermingiausi. Todėl melsdamiesi turime pirmiausia prašyti dvasios stiprybės, kad būtume stiprūs dvasia ir galėtume atsiginti tiek nuo bėdų, tiek nuo pagundų.

Alvydas Narušis