„Pasilikite mano meilėje. Duosite daug vaisių“ (Jn 15, 5–9).

Šiais metais pandemija ir karantinas neleido susirinkti draugėn į vienus iš Kauno maldos namų ekumeninėms pamaldoms. Tačiau sausio 20 d. buvo organizuota nuotolinė malda už krikščionių vienybę. Į nuotolinę maldą jungėsi evangelikai liuteronai, evangelikai reformatai, metodistai, katalikai ir evangelinių bažnyčių atstovai.

Maldų tekstus šių metų krikščionių vienybės savaitei parengė Šveicarijos Grandchamp monastinė ekumeninė seserų bendruomenė. Grandchamp bendruomenei priklauso penkios dešimtys seserų, kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių kelioms Bažnyčioms.

Ekumeninės pamaldos buvo suskirstytos į vigilijas, tad šios trys vigilijos ir buvo surengtos skirtinguose maldos namuose.

Pamaldų pradžioje sveikinimo žodį tarė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Po giesmių Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, švęsti pirmosios vigilijos persikelta į Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčią. Čia mus sveikino ir trumpą pamokslą sakė evangelikų liuteronų kunigas Saulius Juozaitis ir Kauno evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Jonas Žiauka.

„Prisimename kalėdinį džiaugsmą, kuris išlaiko mus optimistais tikėjime. Sulig apaštalo žodžiu esame raginami pasilikti bendrystėje“, – sakė kun. S. Juozaitis.

Antrąją vigiliją šventėme iš Kauno jungtinės metodistų bažnyčios. „Dievo žodis pamalonina dvasią ir teikia viltį. Kristus yra mūsų viltis, ypatingai šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje“, – kalbėjo superintendentas kunigas Remigijus Matulaitis. Kunigas visus pakvietė bent per nuotolį pasidalyti ramybės palinkėjimu. Linkėjo priimti ramybę iš Dievo Žodžio ir atrasti ramybę vienam su kitu.

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovas, Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius kalbėjo, kad mūsų vienybė Viešpačiui kainavo labai brangiai, nes su nuopuoliu atėjo susipriešinimas ir atsiskyrimas nuo Dievo. Vienybė ateina iš mūsų kūrėjo per Jėzų Kristų.

Trečiosios vigilijos sugrįžta švęsti į katalikų bažnyčią, kuriai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. „Pasilikite vieni su kitais, pasilikime vienybėje. Mes, krikščionys, esame atskirti istorinių aplinkybių, bet mes žengiame į vienybę, pažindami vieni kitus,- sakė kun. Kęstutis Rugevičius.


Red. inf.