Tauta, gyvenusi tamsumoje, pamatė didžią šviesą; gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas! Jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus ‘Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis’. Iz 9 1,5

Jėzaus Kristaus atėjimas atneša šviesą, viltį, ramybę ir džiaugsmą. Kai vienijamės su Kristumi, mes gauname šiuos palaiminimus.

Tegul Kalėdų šviesa nušviečia kasdienybę, kad Jame turėtume drąsos ir ryžto, kad kiekviena diena būtų paženklinta gailestingumo ir malonės.