Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas? Ar nelaimė? Ar persekiojimas? Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus? Ar kalavijas?

Parašyta: „Dėl Tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi avimis skerdimui“. Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per Tą, kuris mus pamilo. Ir ašįsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.(Romiečiams 8, 35-39)

Apaštalas Paulius laiške Romiečiams rašo: „kad jis yra įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei dabartis, nei ateitis, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.“

Apaštalas Paulius pats patyrė ir užtikrina kitus tikinčius, kad negali būti pasmerkti tie, kurie yra Kristuje Jėzuje. Jis susilaukė kritikos, neapykantos iš žmonių per savo misijų keliones. Kiek baisių išmėginimų jam teko patirti jis aprašo antro laiško Korintiečiams 11 skyriuje. Kartais jis jausdavo didžiulę baimę, bet atkakliai tęsė darbą. Jį palaikė Dievo galios gilus patyrimas ir meilė mūsų Viešpačiui.

Vienas kunigas yra pasakojęs prisiminimus iš savo gyvenimo. Mano tėvai asmeniškai jį pažinojo. Pokario metais, kai jis su šeima buvo tremiamas į Sibirą, šaltame vagone buvo daug žmonių. Visi išsigandę, sėdi ant savo ryšulių su mažais verkiančiais vaikais. Vieni verkia, kiti supykę, šaukia, už ką čia mus išveža, o kunigas išsitraukė Bibliją ir pradėjo garsiai skaityti. Tuomet visi nutilo ir klausėsi.

Taip Dievas per Šventą Dvasią atsiunčia ramybę bet kokiuose gyvenimo išbandymuose.

Man svarbi ši Švento Rašto ištrauka, nes sustiprina mano tikėjimą, todėl išbandymus priimu su pasitikėjimu.

Dievo meilė visur suteikia pergalę. (1 laiškas Korintiečiams 13 skyrius). Pasitikėkime geruoju Dievu, kuris mus myli, kuris susirūpinęs dėl mūsų, kuris viską mato, viskąžino, kuris gali bet ką, mūsų sielų išgelbėjimui. Dievo meilė atnešė sielai išganymą, Dievo meilė pakeitė visą gyvenimą.

Inara Serafinavičienė, Šiauliai

2020-04-27