Dėl ko mums džiaugtis? Mes džiaugiamės, kad Jėzus yra didesnis už aplinkybes, vietoves ir laiką. Jėzus yra didesnis už geografiją ir istoriją. Jėzaus Karalystė yra ne iš šio pasaulio. Štai dėl ko mes džiaugiamės. Mes galime džiaugtis, nes gyvenimas yra ne daiktuose, daiktai yra laikinas dalykas. Kas šiandien madinga, rytoj bus paprasta ir kas šiandien yra brangu, rytoj jau bus niekas. Jėzus yra amžinas ir mes galime turėti savyje amžiną ramybę.

Sunkumai yra gyvenimo dalis, kurie ne visada suteikia džiaugsmo. Mes prabundame ryte ir ne visada jaučiame, kad norime eiti į darbą ir dirbti visą dieną. Bet mes esame suaugę ir suprantame, kad reikia. Įvykus stichinei nelaimei, žmonės linkę padėti vienas kitam, tada nesvarstomas klausimas, ar noriu – ar nenoriu, ar reikia – ar nereikia. Mes tiesiog gelbstime tai, ką galime išgelbėti ir padedame ten, kur galime padėti. Ir mes džiaugiamės, jei galėjome kam nors padėti. Ir mes džiaugiamės, kad mums padėjo. Tuo labiau džiaugiamės, kad Viešpats mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė, ir davė mums naują gyvenimą.

Žinoma, mes nesidžiaugiame, jei kas nors susirgo ir mes nesidžiaugiame, kai vėjas nuplėšia stogą. Mes džiaugiamės, kad tikras gyvenimas yra Kristuje. Kai turime vidinę ramybę su Dievu, kai žinome, kad Dievas mus myli, mes džiaugiamės. Mes žinome, kad šis pasaulis yra nuodėmingas ir ne visi ieško Dievo, bet mes džiaugiamės, kad turime ramybę per Jėzų Kristų. Niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės Jėzuje Kristuje.

Taip, mes patiriame daugybę išbandymų, bet Jėzus su mumis, nes mes nusprendėme būti su Juo. Kai žvelgiame į Jėzų, mums lengviau išgyventi išbandymus. Apaštalas Paulius filipiečiams rašo iš kalėjimo. Jis nesibara, kad jį uždarė į kalėjimą. Jis džiaugiasi, kad jis yra ištikimas Jėzui ir dabar laukia Jo pergalės vainiko ir amžino Dievo artumo. Paulius įsitikinęs, kad pas Dievą yra daug geriau.

Kaip išsaugoti džiaugsmą? Būti patenkintam ir būti dėkingam. Esame turtingesni, kai turime džiaugsmą Viešpatyje. Paulius džiaugiasi, kad kol jis yra žemėje dar gali tarnauti Dievui. Kaip mes tarnaujam Dievui? Mes darome tai, kas jam patinka. Ir Dievas džiaugiasi, ir mes džiaugiamės.

Paulius mums duoda pavyzdį: „Aš džiaugiuosi nepaisant aplinkybių. Aš džiaugiuosi nepaisant jausmų.“ Mes turime daug priežasčių, kad išgyventume, bet mes žvelgiame į Jėzų ir džiaugiamės. Štai kas mus įkvepia, padeda, džiugina, pripildo – tai bendravimas su Dievu. Nepakanka vieną kartą pasakyti maldą „Tėve mūsų“. Dievas laukia bendravimo ir bendravimas džiugina. Dievas laukia daugiau nei žodžių, Dievas laukia širdies. Dievas džiaugiasi ir mes galime džiaugtis.

Kai savo širdyje turime vietos Dievui, kai per dieną randame laiko bendravimui, tuomet galvosime apie dangiškus dalykus ir tuomet mūsų maldos bus ne kaip ataskaitos, o džiaugsmingas laikas Dievo akivaizdoje. Ir kuo daugiau būname Dievo artume, tuo labiau džiaugiamės.

Filipiečiams 4: 4-8

Kun. Andrus Kask