Minint kasmetinę maldų už krikščionių vienybę savaitę, Kaune, sausio 25 dieną į ekumenines pamaldas susirinkta Ortodoksų Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. 2020 m. medžiagą krikščionių vienybės savaitei parengė Maltos Bažnyčios ir parinko temą: „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2). Čia mums primenama apie svetingumą. „Svetingumas – labai reikalinga dorybė siekiant krikščionių vienybės. Tai nuostata, raginanti mus būti dosnesnius stokojančiųjų atžvilgiu. Žmonės, parodę ypatingą draugiškumą Pauliui ir jo bendrakeleiviams, dar nepažinojo Kristaus, tačiau dėl jų ypatingo draugiškumo buvo suvienyti susiskaldę žmonės. Mūsų krikščioniškoji vienybė pasireikš ne tik tuo, kad būsime svetingi vieni kitiems, nors tai labai svarbu, – bet ir tuo, kad su meile priimsime žmones, kurie nėra tos pačios kalbos, kultūros ar tikėjimo kaip mes“,- rašoma  Maltos Bažnyčių parengtoje medžiagoje.


Ekumeninės pamaldos prasidėjo dvasininkų procesija ir ortodoksų giesme. Pamaldose dalyvavo evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Saulius Juozaitis, Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas t. Nikolajus Murašovas, Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Remigijus Matulaitis, Evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius, katalikų kunigas Kęstutis Rugevičius, dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir nuolatinis diakonas Audrius Jasinskas. Patarnavo ortodoksų diakonas Konstantinas Pankrašovas.

Po sveikinimo žodžių buvo kreipiamasi į Šventąją Dvasią bei sakomos atleidimo ir sutaikinimo maldos, skambėjo ortodoksų giesmės. Dvasininkai skaitė Dievo žodį: Apaštalų darbų 27:18-28:10; Evangeliją pagal Morkų 16:14-20. Liuteronų bažnyčios kantorė giedojo 107 Psalmę.

„Pauliaus kelionė, užrašyta Apaštalų darbuose, panaši į mūsų gyvenimą. Toks jausmas, kad nėra vilties išsigelbėti. Yra viltis, mes galime išsigelbėti. Dėl Pauliaus buvo išgelbėti visi plaukusieji laivu, nors ne visi patikėjo Pauliumi. Nors visi skirtingi, esame susieti su kitais, bet yra daug nepasitikėjimo. Net jei viskas dūžta, galima išsigelbėti, būnant vienybėje su Kristumi. Jėzus nori gydyti mūsų gyvenimus”,- trumpą homiliją sakė kunigas Kęstutis Rugevičius.

Ortodoksų chorui sugiedojus Tikėjimo išpažinimą buvo meldžiama susitaikinimo, įžvalgos, vilties, pasitikėjimo, stiprybės, svetingumo, atsivertimo, dosnumo. Po maldavimų visi buvo pakviesti giedoti Viešpaties maldą. Kaip ir kasmet, buvo renkamos aukos Biblijos draugijai paremti.

Palinkėjus ramybės, susirinkusi ekumeninė bendruomenė buvo palaiminta ir išsiųsta skelbti Gerosios Naujienos.