Mato 4, 18-22

Jėzus kviečia tave. Tai nėra draugų kvietimas, tai nėra tėvų kvietimas, tai nėra visuomenės kvietimas. Tai yra Jėzaus kvietimas. Jėzus kviečia tave. Draugų vertybės gali keistis, tėvai gali keisti savo nuomonę, visuomenė keičiasi. Kartais žmonės aplink mus nesupranta mūsų tikėjimo, mūsų gyvenimo būdo ir mes dėl to jaučiame spaudimą. Kartais, jei mes negavome, ko norime, taip pat jaučiame spaudimą. Mes visi jaučiame spaudimą. Bet Jėzus kviečia mus. Sek paskui mane. Ar aš pasiruošęs sekti Jėzų? Ar aš seku Jėzumi? Kaip mes sekame? 

Dievas sakė Abraomui: Eik. Ir Abraomas ėjo. Abraomas nežinojo, kur jis turi eiti, bet jis ėjo. Abraomas nežinojo, kiek laiko reikia eiti, bet jis ėjo, jis buvo paklusnus. Pranašas Jeremijas buvo labai piktas, bet jis darė viską, ko Dievas prašė. Kai gyvenimas yra patogus, mes meldžiamės todėl, kad reikia melstis, bet kai gyvenime būna blogai, mes meldžiamės todėl, kad nėra kitos išeities. Bet ir nėra kitos išeities, jei mes sekame Jėzų. Nėra antro varianto, jei mes sekame Jėzų. Jėzus kviečia mus mūsų širdyje. Sek paskui mane.


Kai Jėzus pradeda savo tarnystę, jis palieka namus. Aš nesakau, kad po 30 minučių mes visi eisime į kitą miestą, bet kai Jėzus kviečia, mes esame pasiruošę eiti paskui Jį. Mes, krikščionys, turime idealus, mes norime, kad Dievo meilė būtų visada tarp mūsų, bet realybė yra tokia, koks yra mūsų dvasinis augimas. Ne visada mes elgiamės kaip Biblijoje parašyta, ir po to mums gaila. Bet jei mes sekame paskui Jėzų, mes sekame paskui meilę, mes sekame paskui teisingumą ir mes turime gailestingumą. Kai mes sekame paskui Jėzų, sekdami Juo mes keičiamės. Jeigu mes nesikeičiame, mes nesekame Jėzumi. Pirma mums reikia keistis, po to mes galime keisti pasaulį aplink mus.

Morkaus 8, 34-35

Jėzus sako, kad mums reikia pasakyti sau NE. Jėzus kviečia mus, bet mes sakome: Atsiprašau, aš turiu darbą, aš turiu daug reikalų, aš turiu šeimą. Jėzau, tu tik palauk 20 metų ir, jei aš turėsiu laiko, atsiųsiu žinutę. Jėzus kviečia ir laukia. Ar mes laukiame Jėzaus? Yra žmonių, kurie gyvena dvigubą gyvenimą. Aš turiu reikalų, bet neturiu laiko Jėzui. Su Jėzumi praleistas laikas yra kur kas labiau palaimintas laikas, nei reikalai. Sakyti sau NE, nereiškia, kad mes neturime jausmų ir kad mes nesame asmenybės. Dievas sukūrė mus ir mes esame labai ypatingi ir vertingi. Jėzus kviečia mus gyventi naują, tikrą gyvenimą, kurį  mums duodaDievas.

Jėzus nėjo pas kunigus ir karalius. Jėzus buvo Kunigas ir Karalius, Jėzus ėjo pas paprastus žmones, kaip tu ir aš. Ir Jėzus kviečia mus. Ne visada mūsų tėvai galėjo perduoti mums Dievo meilę, ne visada mūsų kaimynai rodė mums gerą pavyzdį ir Jėzus viską žino. Jėzus kviečia mus visus, mūsų tėvus, kaimynus ir kunigus, ir karalius. Svarbu yra mūsų paklusnumas. Paklusnumas Jėzui ir paklusnumas Jo mokymui. Dabar mes einame kartu su Jėzumi, kartu su Dievo vaikais ir mes norime palikti seną gyvenimą, todėl kad su Jėzumi yra lengvesnis, geresnis gyvenimas. Mes norime, kad mūsų gyvenimas šlovintų Dievą. Mes nenorime tik kažkaip gyventi, bet mes norime būti visada su Jėzumi. Jėzus sako: Sek paskui mane. Amen.

Kun. Andrus Kask