Rugsėjo 19-22 d. Talino metodistų bažnyčioje, Estijoje, vyko bendruomenių ugdymo konferencija, kuri vyksta kas keleri metai, o šiųmetinė tema - „Pašaukti pakeitimams“. Konferencijoje dalyvavo virš 200 dalyvių iš Estijos, Suomijos, Lietuvos, Danijos, Latvijos, Norvegijos ir svečiai iš Didžiosios Britanijos, Airijos ir JAV.

Konferencijos rengėjai pasiūlė įdomią ir įvairiapusę programą: šlovinimus, paskaitas, aštuonis skirtingus seminarus. Buvo laiko melstis, juoktis ir kalbėtis su broliais ir seserimis Kristuje, susipažinti su Baltijos metodistų teologijos seminarija, aplankyti krikščionių menininkų tapybos darbų parodą.

Į šiemetinę konferenciją buvo pakviesti du pagrindiniai kalbėtojai – Martyn Atkins ir Barry Sloan.

Kunigas dr. Martyn Atkins (Didžioji Britanija, Londonas), patyręs lektorius, dėstęs Evangelizaciją ir misiją Klifo koledže, kalbėjo tema „Pagrindiniai misijos formuojamos Bažnyčios požymiai“. Remdamasis daugiau nei 15 metų dalyvavimu iniciatyvoje „Naujos išraiškos“, jis kalbėjo apie temas ir problemas, kurios pakartotinai iškyla, kai Bažnyčios rimtai vertina poreikį būti labiau misijos formuojamomis. Per seminarus mes įkvepiančiai dalijomės, siekdami paskatinti ir palengvinti misijos formavimo būdus.

Barry Sloan, 20 metų tarnaujantis Vokietijoje, kalbėjo apie išėjimą į pasaulį bei kaimynystę ir vedė seminarą tema „Naujos vietos naujiems žmonėms“. Apžvelgė, kaip naujos Bažnyčios išraiškos tarnauja ir palaimina žmones, kurių nepasiekia tradiciniai Bažnyčios modeliai.

Vyskupas Christian Alsted vedė paskaitą tema „Misijinės Bažnyčios vystymasis XXI amžiuje“.

Jaunimo tarnystė

Ar jaunimas yra pasirengęs imtis lyderystės ir kurti naujas tarnystes? Kokie elementai yra būtini svarbiai ir įtraukiančiai Bažnyčiai ateityje? Šie klausimai - ir daugelis kitų – buvo svarstomi jaunimo seminare.

Vaikų tarnavimas

Kaip formuojamas vaikų tikėjimas? Ar vaikai gali būti Kristaus mokiniais ir kaip mes galime padėti vaikams gyventi šventą gyvenimą? Tai yra keletas pagrindinių klausimų, į kuriuos buvo ieškoma atsakymų.

„Play it by Ear“

Airijos dramos grupė „Play it by Ear“ vedė seminarą ir, skelbdami Evangeliją kitaip, tarnavo mums naujais ir šauniais būdais per šlovinimo ir apmąstymų laiką. Pasitelkdami dramą jie perteikė savo tikėjimą ir Biblijos istorijas.

Pokytis iš vidaus

Bažnyčia yra dvasinis judėjimas, o vadovavimas Bažnyčiai yra dvasinė užduotis. Šiame seminare buvo galima pasisemti dvasinių dovanų ir įrankių, kurie keičia vadovavimo ir bendravimo su Dievu, savo seserimis ir broliais Kristuje ir likusiu pasauliu būdus. Seminarą vedė Suomijos kunigų ir pasauliečių komanda.

Permąstyk muziką

Šlovinimo grupė iš Norvegijos palaimino, praturtino ir paskatino mus per muziką. Jie vadovavo šlovinimui ir pakvietė kitus pasidalinti savo muzikine patirtimi, kad kartu galėtume permąstyti dabarties ir bažnytinę muziką ateityje.

Sekmadienį konferencija baigėsi pamaldomis, kuriose dalyvavo konferencijos dalyviai, Talino estų ir rusakalbių metodistų bendruomenės. Pamokslavo kunigas dr. Martyn Atkins, kuris kalbėjo apie Šventąją Dvasią ir priežastis, dėl kurių kartais žmogus nėra Jos pripildytas.

Bendruomenių ugdymo konferencijoje mums nereikėjo nieko nuspręsti. Mums tiesiog reikėjo išgirsti, apmąstyti, išmokti ir būti pripildytiems meilės, Šventosios Dvasios ir žinių.

Red. inf.