Ką tik baigėsi rugpjūčio 14-16 dienomis Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios organizuota krikščioniškoji šeimų stovykla „Visi Dievui“. Į Ignalinos raj. esančią stovyklą prasmingai praleisti kelias vasaros dienas susirinko vaikai, jaunimas, tėvai ir seneliai.

Atidarymo pamaldose sveikinimo žodį tarė superintendentas kunigas Remigijus Matulaitis, kunigas Andrus Kask, diakonė Jelena supažindino su stovyklos ir elgesio vandens telkinyje taisyklėmis, stovyklautojai žaidė susipažinimo žaidimus. Pirmasis vakaras buvo lietingas, todėl keitėsi vakaro programa, bet tai buvo puiki galimybė pabūti kartu ir kalbėtis, pažinti šalia esantį.

Antroji stovyklos diena prasidėjo mankšta, o pasportavus susirinkome į rytinę maldą. Apmąstymą pagal 23 Psalmę sakė misionierė Erin Toten. Ji pakvietė pasimelsti už turinčius maldos poreikių ir patepė aliejumi.

Kelioms dienoms atsitraukus nuo kasdienybės, šurmulio ir lėkimo, buvome pakviesti stabtelėti ir atnaujinti save. Daug kalbėtasi apie vertybes, pasiaukojimą, ko mus moko Šventasis Raštas, kad turėtume daugiau ramybės, kad tarpusavio santykiai būtų darnesni, kad gyventume vienybėje su Dievu.


Stovykloje vyko ne tik pamaldos ir pokalbiai apie dvasinius dalykus, bet ir meninės dirbtuvės, kurias vedė savanoriai. Įvairios veiklos dvasiškai praturtino stovyklautojų kasdienybę: pėsčiųjų žygiai, vakaronės iki išnaktų prie laužo, komandiniai žaidimai, stalo žaidimų čempionatai, maudynės ežere, filmų vakarai.

Iš stovyklos išvykome atsinaujinę, stipresni ir geresni, kartu praleistas laikas bendraujant, mokantis, žaidžiant ir šlovinant sustiprino bendrystę.

Red. inf.