Pavasariu kvepiantį penktadienio vakarą krikščioniškų bažnyčių moterys rinkosi Jungtinės metodistų bažnyčios maldos namuose. Čia buvo meldžiamasi už tolimos Surinamo šalies moteris.

Surinamas – tolima valstybė Pietų Amerikos šiaurinėje dalyje. Pamaldas vedė Biržų metodistų kunigo Andrus Kask žmona Jelena Kask. Tolimos šalies, kuriai buvo skirtos moterų maldos, tikrovę atspindėjo ir Dievo stalas. Jis buvo apdengtas žalios spalvos medžiaga, atspindėjo gausią žalumą šioje šalyje. Ant Dievo stalo buvo padėta vaisių, o šalia jo - pamerkta gausybė gėlių.

Jelena Kask kalbėjo, jog Surinamo moterys kreipėsi į pasaulinę organizaciją ir paprašė, kad viso pasaulio moterys melstųsi už jų poreikius. Jos susirūpinusios dėl Dievo kūrinijos išsaugojimo. Jų šalyje kertami atogrąžų miškai, nesaugomi vėžliai, auksas gaunamas gausiai naudojant gyvsidabrį, gresia klimato atšilimas ir kitos blogybės. Į šios tolimos šalies gyventojų prašymą atsiliepė daugybės šalių moterys. Juk Dievo kūrinijos išsaugojimas – ne vien šios šalies, bet viso pasaulio rūpestis. Į pamaldas susirinkusios biržietės moterys klausėsi pasakojimo apie Surinamo istoriją. Paaiškėjo, kad ši šalis visą laiką buvo nuo ko nors priklausoma ir tik neseniai atgavo Nepriklausomybę.

„Mes esame palaiminti, nes pas mus daug saulės, visko turime. Jei gyventume Anglijoje, atrodytų visiškai kitaip. Manau, jei mes atsimerktume, pamatytume grožį ten, kur mums yra įprasta. Ar esame dėkingi už tą džiaugsmą, kurį matome ir girdime? Mes turime būti dėkingi už visą tą grožį, kurį Dievas sukūrė. Jis sukūrė mus, panašius į save. Dievas yra nuostabus – ir mes nuostabūs, nes turime laisvę rinktis. Nuo mūsų priklauso, kaip elgiamės su tuo, kuo Dievas mus apdovanojo“, - kalbėjo pamaldas vedusi Jelena Kask.

Pamaldų metu pasisakiusios moterys su ašaromis akyse kalbėjo apie susvetimėjimą, abejingumą tam, kas mus supa, ir apie tai, kad patys esame atsakingi už tai, kad naikiname grožį, kurį Dievas sukūrė. Pasimeldusios ir pagiedojusios moterys mielai bendravo prie vaišių stalo.

Jurgita Morkūnienė www.siaure.lt