Balandžio 26-28 d. Kaune vyko Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios metinė konferencija. Šių metų tema - „Būkime vienos dvasios ir vienos minties“ (1 Korintiečiams 1:10).

Penktadienį konferencija prasidėjo pamaldomis, kurias vedė superintendentas kun. Remigijus Matulaitis, o pamokslą sakė kun. Andrus Kask. Po vakarienės vyskupas Christian Alsted pakvietė į pirmąją konferencijos sesiją. Konferencijos sekretorė perskaitė balsavimo teisę turinčių delegatų vardus, vyskupas pristatė svečius. Iki vakaro vykusioje sesijoje buvo išklausyti administracinės tarybos, ekumeninių ryšių, diakoninių ir jaunimo tarnysčių, komunikacijų ir socialinės medijos, E-metrikų ir asmens duomenų apsaugos, nekilnojamojo turto ir remonto projektų pranešimai, finansinės ataskaitos, vyko rinkimai į komitetus. Pirmoji konferencijos diena baigėsi administracinės tarybos pirmininkės vedama vakaro malda.

Kaip visada, į konferenciją atvyksta ir jos dalyvius sveikina svečiai.

Kunigas dr. ST Kimbrough, svečias iš Jungtinių Valstijų, sakė ryto apmąstymą ir mokė keleto giesmių. 


Kiekvienais metais sulaukiame ekumeninių svečių - sveikinimo žodį tarė kun. Kęstutis Rugevičius.

Iš Estijos atvykęs kun. Ullas Tankler kalbėjo apie Bažnyčių partnerystę, ragino Bažnyčias susiburti ir būti vieningomis.

Šiais metais pirmą kartą į konferenciją iš Danijos atvyko vyskupo padėjėja Kirsten Hastrup, ji pakvietė į Bendruomenių ugdymo konferenciją, kuri vyks Taline (Estija) rugsėjo 19-22 d.

Konferencija išklausė viešnios, kun. Camilla Clockars (Suomija), paskaitą apie Bažnyčios viziją, misiją ir vertybes.

Svečiai iš Amerikos korėjiečių bažnyčios supažindino su korėjiečių tarnyste, pristatė fondo 5L2F veiklą ir vedė paskaitą apie Amerikos korėjiečių dvasingumą.

Išklausius superintendento pranešimą, vyko diskusijos grupelėse ir ieškota atsakymų į keletą klausimų: Kas nuostabaus buvo 2018 metais? Ką kartu galime padaryti kitaip? Kokias turime dvasines dovanas, kuo aš galiu prisidėti?

Vakare vyko šlovinimas, liudijimai, maldos, jaunimo grupė iš Kauno atliko dramą apie Kristaus prisikėlimą ir Jo atnešamą šviesą pasauliui.

Iškilmingoms konferencijos uždarymo pamaldoms, vykusioms sekmadienį, vadovavo superintendentas kun. Remigijus Matulaitis, pamokslą sakė vyskupas Christian Alsted. Pamaldų pabaigoje vyskupas perskaitė tarnautojų paskyrimus ir suteikė palaiminimą.

Red. inf.