Rugpjūčio 21-23 dienomis Ignalinos rajone vyko Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios vasaros stovykla „Krikščioniška šeima”. Į stovyklą atvyko apie penkiasdešimt stovyklautojų - vaikai ir jaunimas su seserimis, broliais, tėvais, seneliais.

Kai visi susirinko palapinėje, stovykla buvo atidaryta su sveikinimo žodžiu ir Šventosios Dvasios pakvietimu. Čia giesmėmis pašlovintas Viešpats, pristatytos stovyklos taisyklės ir bendra informacija. Visų stovyklautojų rankomis buvo sukurta stovyklos vėliava, o vėliau iškelta stovyklavietėje.

Po vėliavos iškėlimo stovyklautojai, pasiskirstę pagal amžiaus grupes, išskubėjo į jiems skirtas paskaitas ir dirbtuves. Diakonė Jelena tarnavo su vaikų grupe, kunigas Remigijus vedė mokymus jaunimui, kunigas Andrus skaitė paskaitas suaugusiųjų grupei, Laurijana vedė rankdarbių, o Vita raktelių gaminimo dirbtuves, Saulius mokė groti afrikietiškais būgnais.

Vėlų vakarą ėjome į naktinį žygį. Žygiuodami mišku ir laukų keliais giedojome stovyklos himną, kurį sukūrė kunigas Remigijus. Sustojus numatytose vietose buvo skaitomas Šventas Raštas ir atliekamos įvairios užduotys. Žygeiviai iš žygio grįžo apie vidurnaktį pilni įspūdžių ir nusiteikę dar pabendrauti prie arbatos puodelio ar žiūrėti krikščionišką filmą.

Antroji stovyklos diena prasidėjo linksma mankšta, kuri išjudino stovyklautojus ir nuteikė dienai, kupinai nuotykių, dvasinio tobulėjimo, gilesnio Dievo ir vienas kito pažinimo.

Per mokymus ir menines dirbtuves kalbėta krikščioniškos šeimos tema. Raktas į sėkmingą santuoką ir šeimą – tikėjimas Jėzumi Kristumi. Diakonė Jelena mokė pinti apyrankes iš mazgų ir papasakojo, kad bet kokį mazgą gyvenime ir šeimoje atpainioja Jėzus.

Antrąją dieną netrūko veiklų: vedamos Šventojo Rašto studijos ir mokymai, veikė dirbinių iš molio ir žvakių dekoravimo dirbtuvės, vyko sportinės rungtynės ir žaidimai, krikščioniško šokio mokymasis, maudynės ežere.


Vakare stovyklautojai susirinko į stovyklos pamaldas, kur meldėsi, šlovino, klausėsi kunigų pamokslų, šventė Viešpaties Vakarienę. Po pamaldų, jau sutemus, lauke vyko Biblijos žaidimas mišrioms grupėms. Jauni ir vyresni, visi bėgiojo po stovyklavietę ieškodami spalvotų kamuoliukų su paslėptomis Biblijos eilutėmis, kurias komandiniu būdu turėjo išmokti mintinai.

Iki pat vidurnakčio stovyklautojai šurmuliavo, Soul Children surengė trumpą pasirodymą, jaunimas žaidė stalo žaidimus. Stovykla baigėsi trečiosios dienos ankstų rytą atsisveikinus iki kitos šeimų stovyklos.