Gruodžio 9 dienos popietę į Vilniaus reformatų bažnyčią rinkosi įvairių evangelinių bendruomenių tikintieji į Maldos dienos pamaldas, skirtas Reformacijos Jubiliejui, pagrindiniams Reformacijos principams prisiminti ir apmąstyti.


Pamaldose dalyvavo ir Žodžiu pagal Reformacijos solas dalijosi Vilniaus evangeliškų Bažnyčių vadovai: evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas, Laisvųjų krikščionių Bažnyčios vyskupas Artūras Rulinskas, krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis vadovas vyr. pastorius Gabrielius Lukošius, Lietuvos Jungtinės metodistų Bažnyčios superintendentas Remigijus Matulaitis ir Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos (sekmininkų) vyskupas Rimantas Kupstys.

Maldos dienos pamaldos buvo pradėtos Reformacijos himnu virtusia M. Liuterio sukurta giesme Tvirčiausia apsaugos pilis, kurią skambiu balsu vedė Naujosios Akmenės evangelinės bažnyčios šlovintoja Daiva Palionienė.

Po įvadinės giesmės į Maldos popietę gausiai susirinkusius tikinčiuosius pasveikino Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius, pristatė pamaldose dalyvaujančius įvairių evangelinių tikėjimų dvasininkus ir pakvietė Dievo žodžio apmąstymu pasidalinti reformatų generalinį superintendentą kun. Tomą Šerną. Jam teko kalbėti apie vieną iš penkių Reformacijos principų – Sola Scriptura (Vien tik Raštas). Jau pirmieji reformatoriai suprato, kad Dievo Žodis, o ne tradicija, ne pasaulio pirmenybė, ne karalystės yra svarbiausia. Viską tikriname pagal Šventąjį Raštą. Dievo Žodis yra pagrindas visų Dievo Įsakymų. Pirmasis Dekalogo įsakymas yra “Aš esu tavo Dievas. Neturėsi kitų Dievų tik mane vieną“..., – kalbėjo gen. superintendentas.

Po visuotinės giesmės Tik Kristuje mana viltis apie kitą Reformacijos principą, kurio svarbą iškėlė Martynas Liuteris – Solus  Christus (Vien tik Kristus), kalbėjo Laisvųjų krikščionių Bažnyčios vyskupas A. Rulinskas. <...>

Įžvalgomis apie kitus svarbiausius Reformacijos principus, suformuluotus pirmųjų reformatorių, dalinosi: Bažnyčios Tikėjimo Žodis vadovas, vyr. pastorius, atvykęs iš Kauno, G. Lukošius – Sola gratia (Vien tik iš malonės), metodistų superintendentas R. Matulaitis – Sola fide (Vien tik tikėjimas), sekmininkų vyskupas R. Kupstys – Soli Deo gloria (Vienam Dievui garbė).

<...>

Pasibaigus pamaldoms evangelinių bažnyčių vienybės šventės dalyvius sveikino Seimo nariai Rimantas Jonas Dagys ir Povilas Urbšys.

„V.r.ž.“ inf.
https://www.ref.lt/

x